często, powtarzając się w krótkim czasie

licznie często, powtarzając się w krótkim czasie.

Inne opisy:

słupek ostrzegawczy umieszczany na łuku drogi oraz na placu manewrowym
potoczna nazwa - borowik: rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych
ogół czynności prawnych i ich skutki
lokalnie podejmowane akcje, działania i czynności na rzecz dobra miejscowej wspólnoty
mieszkaniec Adżarii, człowiek pochodzenia adżarskiego
pas tkaniny zdobiący suknię
członek grupy etnicznej górali mieszanego pochodzenia: rusińskiego i wołoskiego, zamieszkującej Karpaty Wschodnie od Wysokiego Działu w Bieszczadach na zachodzie, do doliny Łomnicy w Gorganach
historyczno-etnograficzny obszar zamieszkany przez Bojków, na północnych oraz południowych stokach Karpat
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej.{#
pizza na cienkim cieście
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

często, powtarzając się w krótkim czasie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,