coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji

jednorazowość coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji.

Inne opisy:

wróżenie z pęknięć na powierzchni wypalonej kości
przepowiadanie przyszłości z żywiołów
wróżenie z fusów
wróżenie z popiołów
wróżenie ze sposobu, w jaki ścina się ser
ogół działań mających na celu ochronę obiektów zabytkowych przez zniszczeniem oraz utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym przez jak najdłuższy czas
osoba zajmująca się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, w tym przedmiotów znalezionych przez archeologów
urzędnik zajmujący się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, w tym przedmiotów znalezionych przez archeologów
układ elementów rozłożonych promieniście w kształt będący wycinkiem koła (np. półkola)
kraina, w której mieszkają zmarli, którzy za życia czynili zło; zaświaty opisywane przez mitologię grecką, ale obecne też w kulturach młodszych, nieobce również wierzeniom słowiańskim
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,