być w trudnej sytuacji materialnej, uzyskiwać niskie dochody

cienko prząść być w trudnej sytuacji materialnej, uzyskiwać niskie dochody.
cienko śpiewać być w trudnej sytuacji materialnej, uzyskiwać niskie dochody.

Inne opisy:

egipski oficer i polityk, prezydent Egiptu, sprawujący władzę autorytarną w latach 1954-1970
egipski oficer i polityk, prezydent Egiptu, sprawujący władzę autorytarną w latach 1954-1970
cykl koniunkturalny powodujący okresowe wahania w poziomie produkcji i cen żywca wieprzowego
jeden z bardziej znaczących amerykańskich polityków XX wieku, trzydziesty siódmy prezydent Stanów Zjednoczonych
jeden z bardziej znaczących amerykańskich polityków XX wieku, trzydziesty siódmy prezydent Stanów Zjednoczonych
różnica między wydatkami i dochodami państwa, realizowanymi w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych
różnica między wydatkami i dochodami państwa, realizowanymi w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych
suma deficytów budżetu państwa, samorządów, jednostek ochrony zdrowia, funduszy celowych i innych jednostek powiększona o wypłaty rekompensat dla emerytów i pracowników sfery budżetowej, a następnie
rodzaj zależności, która występuje w gospodarce pomiędzy deficytem budżetowym a deficytem obrotów bieżących
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

być w trudnej sytuacji materialnej, uzyskiwać niskie dochody krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,