brzydka, deszczowa pogoda

butelkowa pogoda brzydka, deszczowa pogoda.
barowa pogoda brzydka, deszczowa pogoda.
butelkowa aura brzydka, deszczowa pogoda.
barowa aura brzydka, deszczowa pogoda.

Inne opisy:

broń myśliwska miotana złożona z dwóch lub więcej kul połączonych cięgnem używana przez Indian i Inuitów
w prawie wekslowym oznacza miejsce (miejscowość), w którym weksel jest płatny
w prawie międzynarodowym prywatnym: jeden z łączników wskazujących, jakie prawo należy zastosować dla oceny spornego stosunku
moneta lub banknot (dawniej) o wartości 2 zł
żartobliwie: rajstopy
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w
wystąpienie ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i Kozaków przybyłych z podległej Imperium Rosyjskiemu Siczy Zaporoskiej skierowane przeciw szlachcie polskiej, ludności żydowskiej, Kościoł
w muzyce: ozdabianie melodii trylami, staccatami, pasażami itp
w muzyce śpiew ozdobiony koloraturami
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

brzydka, deszczowa pogoda krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,