beznadziejny, słaby, oceniany jako zły krzyżówka

kitowy beznadziejny, słaby, oceniany jako zły.

Inne opisy:

zawartość bomboniery, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek
ruchoma część hełmu służąca do ochrony twarzy
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek
odmiana biathlonu łącząca biegi ze strzelectwem, nierozgrywana na śniegu
papier wartościowy potwierdzający istnienie wierzytelności
czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekrac
rodzaj masła klarowanego; wywodzi się z Indii
zwierzę, którego środowiskiem życia jest nurt potoku (zwłaszcza bustrego i chłodnego)
częściowe badanie statystyczne oparte na próbie pobranej ze zbiorowości generalnej w sposób losowy
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Osoba doprowadzająca do transakcji między dwiema stronami
Osoba doprowadzająca do ugody zwaśnione strony
Osoba dostarczająca przesyłki, dokumenty
Osoba dotknięta bielactwem
Osoba dotknięta porażeniem mózgu
Osoba dramatu
Osoba duchowna
Osoba duchowna o święceniach uprawniających do pomocniczych czynności obrzędowych (w Kościele katolickim i prawosławnym)
Osoba działająca bez namysłu, pod wpływem impulsu
Osoba działająca na rzecz podnoszenia wykształcenia i kultury w społeczeństwie
Osoba działająca podstępnie w celu wywołania nieporozumień
Osoba dziedzicząca
Osoba dziedzicząca majątek na mocy ustawy lub testamentu
Osoba dzierżawiąca
Osoba eksploatująca
Osoba eksploatująca sprzęt
Osoba eksploatująca statek
Osoba firmująca jakieś przedsięwzięcie (przestarzale)
Osoba fizyczna lub prawna będąca uczestnikiem stosunku prawnego
Osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w procesie przetwarzania danych w abonenckim systemie komputerowym

beznadziejny, słaby, oceniany jako zły krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,