zwarcie

zwarcie zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszk
zwarcie w leśnictwie - rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew w drzewostanie.
zwarcie szybko, sprawnie, w sposób zorganizowany.
zwarcie tak, że elementy składowe znajdują się blisko siebie.
zwarcie pozycja w sztukach walki, w której dwójka zawodników walczy złączona ze sobą.
zwarcie łączenie się frontów atmosferycznych w obszarze związanym z niżem barycznym.
zwarcie wzajemne położenie narządów mowy lub elementów szczęki.

Inne hasła:

próchnieć, zakłuć się, sfotografować się, zdjąć się, fotografować się, zdejmować się, uderzać się, tytułować się, poparzyć się, umalować się, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

zwarcie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,