z prawa

z prawa z prawej strony (pod względem pierwotnego położenia czegoś, kierunku).
z prawa pochodzący z prawicy, o prawicowych poglądach lub będący wyrazem tych poglądów.

Inne hasła:

wyświetlacz ciekłokrystaliczny, lampa elektrometryczna, lampa rentgenowska, zwierak mikrofalowy, powielacz częstotliwości, powielacz napięcia, układ Darlingtona, układ koincydencyjny, generator Hartleya, wzmacniacz operacyjny, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

z prawa krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,