wysepka

wysepka niewielka wyspa - obszar lądu otoczony wodą.
wysepka miejsce na jezdni wyłączone z ruchu kołowego, czasem fragment kilkuetapowego przejścia dla pieszych lub otoczony krawężnikami przystanek komunikacji miejskiej.
wysepka niewielka enklawa, miejsce występowania jakiegoś zjawiska czy cechy.
wysepka Tramwajowa, część jezdni dla oczekujących pasażerów
wysepka Tramwajowa, wydzielona część jezdni
wysepka Wydzielona część jezdni przeznaczona dla pasażerów autobusu, tramwaju
wysepka Wydzielona, podwyższona część jezdni, przeznaczona dla wsiadających do tramwaju
wysepka Kępa
wysepka Ostrów
wysepka Przeznaczona dla wsiadających do tramwaju
wysepka Szkier to skalista ... na morzu, powstaje wskutek niszczenia podłoża przez lodowiec

Inne hasła:

cukrzyca, dreszcz, katar, choroba psychiczna, kurcz, mdłość, nerwica, niestrawność, opuchlizna, omdlenie, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

wysepka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,