wrogi

wrogi niepokojący, taki, który budzi mieszane uczucia, często wydaje się groźny, niepokojący.
wrogi wyrażający wrogość, będący efektem, wyrazem czyjegoś wrogiego, nieprzyjacielskiego usposobienia czy stosunku.
wrogi nacechowany wrogością: złymi zamiarami lub ogromną niechęcią wobec kogoś lub czegoś.
wrogi o człowieku: będący nieprzyjacielem, źle nastawiony.

Inne hasła:

hPa, atmosfera normalna, Mpc, jednostka astronomiczna, minuta świetlna, łańcuch, łańcuch mierniczy, jednostka pracy, głowa, prawa ręka, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

wrogi krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,