wokaliczny

wokaliczny związany z samogłoską, samogłoskami.
wokaliczny taki, który ma cechy samogłoski, jest samogłoską.
wokaliczny taki, w którym samogłoski odgrywają dominującą rolę.

Inne hasła:

diksonia, diksonia antarktyczna, dwuwijka antarktyczna, diksonia południowa, olbrzymka, duet, nerecznica Villara, nerecznica Borrera, Liszt, nerecznica górska, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

wokaliczny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,