w prawo

w prawo w prawym kierunku.
w prawo tak, że ktoś zyskuje poglądy prawicowe lub coś się staje wyrazem tych poglądów.

Inne hasła:

lampa rentgenowska, zwierak mikrofalowy, powielacz częstotliwości, powielacz napięcia, układ Darlingtona, układ koincydencyjny, generator Hartleya, wzmacniacz operacyjny, wzmacniacz magnetyczny, wzmacniacz optyczny, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

w prawo krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,