tama krzyżówka

tama budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
tama hydrotechniczna budowla regulacyjna, mająca na celu utrwalenie nowego brzegu cieku.
tama W pobliżu elektrowni wodnej
tama Wielka ... Asuańska
tama Woda stop
tama Wodę spiętrza na rzece
tama Wodę w rzece spiętrza
tama Wodna
tama Wody spiętrza
tama Wznoszona na rzece
tama Zapora na rzece
tama Zapora wodna
tama Zapora
tama Zastawa
tama Bobrowa – rzeczna grobla z chrustu
tama Budowana w poprzek rzeki
tama Budowla wodna do regulowania wody albo jej spiętrzania, wznoszona zwykle z ziemi, kamieni, betonu
tama Budowla wodna; zapora
tama Grobla na rzece zbudowana przez bobry
tama Grobla
tama Jaz
tama Na drodze rzeki
tama Na Nilu w Asuanie
tama Na rzece
tama Na Sanie w Solinie
tama Na Sole w Porąbce
tama Przegroda na rzece
tama Przegroda w korycie rzeki
tama Przerwana powoduje powódź
tama Reguluje poziom wody w rzece
tama Spiętrza i utrzymuje masy wody
tama Spiętrza wodę na rzece
tama Spiętrza wodę
tama Spiętrza wody rzeki
tama Stawidło

Hasło "tama" posiada 35 definicji.


Inne hasła krzyżówkowe na literę T:

t-shirt, T.LOVE, Ta, TA DOROTKA, TA DZIEWCZYNA, TA SAMA CHWILA, TA'XBIEX, TAB, tabaczkowo, TABACZNIK, tabaczny, tabak, tabaka, tabakiera, tabakierka, tabakowy, TABASCO, TABELA, tabelaryczny, TABELKA, TABELKI,

Sprawdź wszystkie hasła na literę T

Oprócz definicji "TABERNACULUM" sprawdź również inne hasła:

kończysty, paranaukowy, krzaczysty, przełomowy, pochodzeniowy, mszysty, ponadstanowy, półhurtowy, równokształtny, regestrowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, zapora, zastawa, przybycie, przyjechanie, przyjście, przylecenie, przymaszerowanie, zagoszczenie, zawitanie, poparcie, posmarować, kropnięty, paszczęka, głuchnąć, pozakanoniczny, gloryfikowanie, podtrzymany, dellan, zamęczany, algorytm,

tama krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,