świeżak

świeżak ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie.

Inne hasła:

politypowy, kontrastowy, kontrastowy, litowy, litowy, litowy, splicki, antykolizyjny, przeciwkolizyjny, przeciwwiatrowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

świeżak krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,