spot

spot krótki film reklamowy, trwający najczęściej około 30 sekund.
spot transakcja, która jest realizowana najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu jej zlecenia.
spot centralny (punktowy) sposób pomiaru światła w fotografii, pozwalający na ustalenie wartości światła w środkowej części obrazu, zajmującej nie więcej niż 5% powierzchni całego kadru.
spot lampa, która daje oświetlenie w postaci snopu światła zbliżonego w kształcie do stożka.
spot krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami.

Inne hasła:

z prawa, na prawo, w prawo, na prawo, w prawo, na prawo, na prawo i lewo, na lewo i prawo, z dawien dawna, z dawna, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

spot krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,