służebny

służebny związany ze służbą - grupą służących.
służebny taki, który pełni służbę wobec kogoś.
służebny w średniowieczu: taki, który świadczył wyspecjalizowane świadczenia lub posługi na rzecz pana.
służebny taki, którego rolą jest służenie czemuś lub komuś, działanie na korzyść czegoś lub kogoś, podporządkowany jakiemuś nadrzędnemu celowi.

Inne hasła:

chciwstwo, pogodność, pogodność, pogodność, bezprzykładność, chorwackość, wsiowy filozof, wiejski filozof, butelka, smoczek, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

służebny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,