siostrzyczka

siostrzyczka osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica.
siostrzyczka zakonnica określana pozytywnie lub ironicznie.
siostrzyczka pielęgniarka określana pozytywnie lub ironicznie.

Inne hasła:

więzień polityczny, wygnaniec, wynalazca, zabijaka, zapaleniec, zawodowiec, zbieracz, zdobywca, zdobywca, żeglarz, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

siostrzyczka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,