samogłoskowy

samogłoskowy związany z samogłoskami.
samogłoskowy taki, który ma cechy samogłoski, jest samogłoską.
samogłoskowy taki, w którym samogłoski odgrywają dominującą rolę.
samogłoskowy taki, który oznacza samgłoski, służy do oznaczania samogłosek.

Inne hasła:

stamppot, walconóg, engagement, łódkonóg, zaproszenie, tałka, tau, cefałka, gyneceum, hylemorfizm, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

samogłoskowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,