rozwora krzyżówka

rozwora rodzaj drągu, który umieszczony podłużnie w wozie gospodarskim, łączy przednią i tylną część podwozia.
rozwora obraźliwie o osobie otyłej, okrągłej.
rozwora Wieprz
rozwora Drąg łączący przednią i tylną część podwozia furmanki
rozwora Drąg łączący przednią i tylną część podwozia fury
rozwora Drąg łączący przednią i tylną część wozu gospodarczego

Hasło "rozwora" posiada 6 definicji.


Inne hasła krzyżówkowe na literę R:

Ra, RAABE, rab, RABA, RABACJA, RABAN, RABANIE, RABANT, rabarbar, rabarbarowy, RABAT, RABATA, RABATKA, RABATOWAĆ, rabatowy, rabaty, RABBI, RABCZANIE, rabczanin, rabczanka, RABCZANKI,

Sprawdź wszystkie hasła na literę R

Oprócz definicji "RABCZEWSKA" sprawdź również inne hasła:

technokracja, parowóz, sprawozdawczość, spalinowóz, lokomotywa spalinowa, elektrowóz, lokomotywa elektryczna, miejsce zatrudnienia, zakład pracy, zawłaszczenie, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, sztaba, łom, pręt, dyszel, tyka, balans, bosak, osęka, kantak, obracak, trybuny, tragediopisarz, labilnie, miyazaki, odbezpieczony, prościzna, odkupywać, wywnioskowywanie, degradowany, uprawianie,

rozwora krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,