rozdanie

rozdanie rozpoczynająca rozgrywkę stała część gry w karty, podczas której dzieli się karty między graczy.

Inne hasła:

towarzysko, trafnie, stęchle, nieodwracalnie, odwracalnie, religiancko, trywialnie, jednotorowo, twardo, twardo, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

rozdanie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,