rejestrator

rejestrator osoba, która coś rejestruje, prowadzi jakiś rejestr, najczęściej urzędnik.
rejestrator urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) informacji o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów technologicznych w czasie (np. temperatura, ciśnienie) oraz ewentual

Inne hasła:

geneza, granda, głodowanie, mecenat, patronat, perypetia, perypetia, postrach, pożycie, rewanż, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

rejestrator krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,