racjonalność komunikacyjna

racjonalność komunikacyjna w teorii Jürgena Habermasa: stanowiąca idealny wzór wolność komunikacji od oddziaływań zewnętrznych i od ograniczeń wynikających z samej struktury komunikacji językowej.

Inne hasła:

poliamoryczny, poliamoryczny, lowcostowy, teratogenny, australijski, austriacki, biedniutki, belizyjski, białoruski, cyrylicki, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

racjonalność komunikacyjna krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,