punktowiec

punktowiec budynek wielokondygnacyjny, w którym mieszkania skupione są wokół centralnego pionu komunikacyjnego, zawierającego co najmniej jedną klatkę schodową.

Inne hasła:

Lr, metaloid, półmetal, Sb, Ge, Al, Rb, Cs, Fr, berylowiec, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

punktowiec krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,