pipsztok

pipsztok mały wihajster.
pipsztok pieprzyk, wypukłe znamię, które przypomina guziczek.

Inne hasła:

Kalinin, Karaczaj, dupleks, Mordwa, bladość, heterodupleks, pława, Gagauz, chód sportowy, ruch bezwizowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

pipsztok krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,