naukawy

naukawy taki, który udaje naukę, nie jest naukowy, chociaż ktoś chciałby, żeby taki był, i usilnie się o to stara; taki, który stwarza pozory nauki, ale w istocie jest z nią sprzeczny.

Inne hasła:

brunat tłuszczowy, daktylo-śliwa, karambola, czamarka, czambulik, rambutan, rambutan, czerymoja, fileta, konfekt, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

naukawy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,