mila polska

mila polska historyczna miara długości, wynosząca w XVIII wieku 7 wiorst, czyli 7146 metrów, a od 1819 roku – 8534,31 metra.

Inne hasła:

malutki, żyworodny, jajorodny, jajożyworodny, kapitulancki, nieproporcjonalny, winny, pokopany, ludyczny, finalny, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

mila polska krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,