lipnie

lipnie tak, że dzieje się coś niepożądanego, tak, że coś się nie powiodło, nie spełniło lub że jest nudno, źle.
lipnie słabo, źle, marnie pod względem jakości, byle jak.

Inne hasła:

sygnaturka, wydatki osobowe, narrator, wydatki socjalne, Niemierzyn, wieża hejnałowa, policja municypalna, straż ogniowa, działalność statutowa, koszty pracy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

lipnie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,