lekkuchny

lekkuchny bardzo lekki, ważący bardzo mało (pieszczotliwie).
lekkuchny bardzo leciutki, taki, do którego przyłożono małą siłę.
lekkuchny bardzo nieznaczny, niewielki, niemający dużego znaczenia.
lekkuchny bardzo lekki, nieznaczny, niemal niezauważalny.
lekkuchny bardzo lekki, delikatny, zwinny, będący przejawem lekkości, zwinności.
lekkuchny bardzo lekki w odbiorze, łatwy, niewymagający, prosty do zrozumienia.
lekkuchny wykonany z bardzo lekkiego, zwiewnego materiału, bardzo lekki, dobry na upały, na lato.

Inne hasła:

tubulopatia, choroba angielska, uranometria, paska, uranowiec, urbarium, urbarium, urbarium, placka, przykurcz, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

lekkuchny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,