kwartet

kwartet zespół złożony z czterech muzyków.
kwartet utwór muzyczny, który ma cztery linie melodyczne (mogą być one zarówno instrumentalne, jak i wokalne), jest przeznaczony dla czterech instrumentów lub czterech głosów.

Inne hasła:

resetować, zresetować, zresetować się, uderzać, uderzyć, wywracać oczami, zalać się w bambus, uniżać się, uniżyć się, chylić głowę, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

kwartet krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,