kolekcjonerka

kolekcjonerka kobieta, która coś kolekcjonuje, tworzy własną kolekcję czegoś.
kolekcjonerka Oddała się pasji zbieractwa

Inne hasła:

zerwa, poręka, miarka, droga krzyżowa, nabożeństwo majowe, auł, ekspres, koregent, współkról, współwładca, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

kolekcjonerka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,