kolega po fachu

kolega po fachu ktoś, kto ma podobny zawód lub robi coś podobnego.

Inne hasła:

ugier, glorieta, glorieta, lignit, ksylit, mangusta, ichneumon, olefina, środek owadobójczy, mały jus, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

kolega po fachu krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,