jajorodny

jajorodny o organizmie: taki, u którego rozród polega na wydaleniu jaja z organizmu matki, taki, u którego potomstwo wykluwa się poza organizmem matki.
jajorodny o sposobie rozmnażania: taki, który polega na tym, że organizm matki wydala jaja, taki, w którym potomstwo wykluwa się poza organizmem matki.

Inne hasła:

paramagnetyk, ciało paramagnetyczne, przełącznica, badylarz, tyflopedagogika, kudłacz, prowokator, szuja, wagabunda, zwodziciel, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

jajorodny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,