Hucułka

Hucułka mieszkanka Huculszczyzny, kobieta pochodzenia huculskiego.

Inne hasła:

drugoroczny, mrowiskowy, filharmonijny, drugoroczny, filharmonijny, nadobłoczny, nadobłoczny, igłowy, igłowy, obciachowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

Hucułka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,