grać na zwłokę

grać na zwłokę specjalnie odwlekać coś, ociągać się z czymś.

Inne hasła:

trzynastorzędowy, czternastorzędowy, piętnastorzędowy, szesnastorzędowy, siedemnastorzędowy, osiemnastorzędowy, dziewiętnastorzędowy, dwudziestorzędowy, bezprzestrzenny, bezświetlny, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

grać na zwłokę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,