ekspertka

ekspertka kobieta, która ma autorytet, która może doradzać w jakiejś sprawie, jest znana w swoim środowisku z wartościowych opinii na dany temat, inni liczą się z jej zdaniem.
ekspertka biegła, rzeczoznawczyni, kobieta, od której można spodziewać się profesjonalnej opinii na jakiś temat, która z powodu swoich kompetencji może być powołana przez sąd jako świadek.

Inne hasła:

końcowość, indagacja, mleczarka, obertas, skumbria, cinkciarz, awanturnica, uczeń, drugoroczny, punktowiec, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

ekspertka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,