ediakaran

ediakaran ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru.
ediakaran formacja geologiczna z ostatniego okresu neoprotozoiku.

Inne hasła:

aberracyjny, psychokinetyczny, odwietrzny, ogólnokościelny, podwietrzny, podwiatrowy, pozaliturgiczny, rybołówczy, sybiracki, walentny, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

ediakaran krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,