dereniowce

dereniowce Cornales – rząd roślin okrytonasiennych stanowiący klad bazalny grupy roślin astrowych.

Inne hasła:

kurs, sieć, siatka, siatka, siatka, plecionka, pajęczyna, pajęczyna, rok liturgiczny, dłoń, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

dereniowce krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,