czyściuchny

czyściuchny taki, którego wygląd pod względem higienicznym i estetycznym oceniany jest bardzo dobrze, taki, który nie nosi wyraźnych śladów powierzchniowych zanieczyszczeń, zabrudzeń, wizualnie postrzegany jest
czyściuchny przezroczysty, bardzo przejrzysty; taki, który bardzo dobrze przepuszcza światło.
czyściuchny taki, który jest wolny od wszelkich zanieczyszczeń (także niedających się zauważyć, np. chemicznych, bakteryjnych itp.); taki, który nie zawiera szkodliwych substancji, na pewno nie jest zanieczyszcz
czyściuchny przenośnie: taki, z którym nie są związane zupełnie żadne negatywne czynniki, uwarunkowania, zależności, obciążenia.
czyściuchny w najwyższym stopniu ewidentny, jednoznaczny, niewątpliwy, oczywisty; taki, który postrzegany/rozpoznawany/doświadczany jest jako niebudzący wątpliwości, oczywisty w swej naturze, występujący w jaskr
czyściuchny o człowieku: bardzo cnotliwy; taki, który żyje zgodnie z zasadami moralnymi, nigdy nie popełnia zła, grzechu, zwłaszcza: zachowuje wstrzemięźliwość seksualną.
czyściuchny w najwyższym stopniu pogodny, zupełnie bezchmurny.
czyściuchny przenośnie o rzeczach niematerialnych: taki, który w najmniejszym stopniu nie jest skażony czymś obcym naturze danego bytu, zupełnie wolny od obcych, zewnętrznych (zwykle wartościowanych negatywnie)
czyściuchny taki, który przebiegł, został wykonany bez jakichkolwiek błędów, zgodnie z zasadami.
czyściuchny taki, który jest zupełnie wolny od niepożądanych zmian, objawów choroby lub innych zaburzeń normalnego funkcjonowania, zdrowy, normalny.
czyściuchny niezwykle schludny, taki, który nie brudzi, bardzo dba o higienę.
czyściuchny idealnie czysty; taki, z którym nie są związane zupełnie żadne elementy, modyfikacje itp., postrzegane jako (zbędny) naddatek, (niepotrzebna) nadbudowa.
czyściuchny o rzeczach materialnych: taki, który w ogóle nie zawiera (naturalnie lub w wyniku celowego procesu eliminacji) składników, które według przyjętego kryterium uznane zostały za niepożądane, przy czym o
czyściuchny taki, który postrzegany jest jako zupełnie niezaśmiecony; taki, którego stan świadczy o bardzo dużej dbałości o czystość otoczenia.

Inne hasła:

dzięcioł jarzębaty, dzięcioł rdzawoskrzydły, dzięcioł wąsaty, dzięcioł wielkodzioby, dzięcioł reliktowy, dzięcioł ognisty, sułtan złotogrzbiety, sułtan indochiński, sułtan indyjski, sułtan sundajski, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

czyściuchny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,