czuwać

czuwać nie spać wtedy, kiedy się to normalnie robi, głównie w nocy.
czuwać zwracać uwagę na coś, np. czynność, troszczyć się, żeby było zgodne z zamiarami i żeby nie przyniosło jakichś negatywnych skutków.

Inne hasła:

zerówka, glinianka, łuk, służby wewnętrzne państwa, agent celny, elf, Eldar, Noldor, quenya, język quenejski, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

czuwać krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,