cytrynowy

cytrynowy jasno- i jaskrawożółty, podoby w kolorze do barwy cytryny - owocu.
cytrynowy taki, który jest zrobiony z cytryny - owocu.
cytrynowy taki, który pod względem aromatu (smaku, zapachu) przypomina cytrynę.
cytrynowy związany z cytryną - owocem.
cytrynowy związany z cytryną - rośliną.

Inne hasła:

szybkostrzelność, udźwig, ładowność, zachorowalność, zapadalność, błotnica sitowa, cebulica trójlistna, cebulica łąkowa, strzemieszyca, dębik, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

cytrynowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,