cinkciarz

cinkciarz osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO.

Inne hasła:

Md, nobel, No, lorens, Lr, metaloid, półmetal, Sb, Ge, Al, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

cinkciarz krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,