chuchać i dmuchać

chuchać i dmuchać bardzo o coś dbać, pielęgnować to.

Inne hasła:

zwężenie dwunastnicy, atrezja odbytu, atrezja jelita grubego, zwężenie jelita grubego, zarośnięcie jelita grubego, wrodzony brak jelita grubego, litera prawa, państwo wyznaniowe, poprawność polityczna, czarna rozpacz, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

chuchać i dmuchać krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,