cent

cent jednostka zdawkowa, 1/100 wielu jednostek monetarnych w blisko 60 państwach świata, m.in. dolara, euro, lita, rupii czy randa.
cent moneta o wartości 1 centa.

Inne hasła:

wyjściowy, czarodziejski, czterodniowy, kilkudniowy, dziesięciodniowy, jednodniowy, jednomiesięczny, kilkumiesięczny, czteromiesięczny, tygodniowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

cent krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,