apel

apel melodia, grana najczęściej na trąbce, będąca sygnałem rozpoczęcia zbiórki.
apel zebranie, spotkanie, które trwa określony (dłuższy) czas i służy określonemu celowi, jakiejś aktywności.
apel dyscyplina cechująca psa myśliwskiego.
apel w szermierce dwukrotne dotknięcie wysuniętą nogą ziemi.
apel w semiologii znak, którego celem jest wpływanie na zachowanie odbiorcy komunikatu (np. Uważaj!).

Inne hasła:

posiew, siejba, wysiew, fetyszysta, bałwochwalca, kodeks, dekalog, archiwista, kronikarz, ekslibris, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

apel krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,