antykolizyjny

antykolizyjny taki, który przeciwdziała kolizjom.

Inne hasła:

krzakówka szarolica, krzakówka popielata, krzakówka samotna, krzakówka wyspowa, krzakówka długodzioba, krzakówka wachlarzowata, krzakówka płowobrzucha, rokazaur, krzakówka żółtogardła, krzakówka rdzawoboczna, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

antykolizyjny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,