analiza krzyżówka

analiza rozpatrywanie, rozważanie jakiegoś zagadnienia, problemu przez ogląd jego składowych elementów.
analiza metoda badawcza polegająca na rozkładzie na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym, jak i przenośnym, abstrakcyjnym; wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub
analiza opis zjawiska lub wyjaśnienie, będące wynikiem badań.
analiza typ reakcji chemicznej, w której związek chemiczny ulega rozkładowi na pierwiastki lub mniejsze cząsteczki.
analiza Ustalanie składu ilościowego i jakościowego badanego materiału
analiza Ustalenie składników chemicznych danej substancji
analiza W informatyce: metoda badania polegająca na podziale badanego obiektu na elementy, z których każdy jest analizowany oddzielnie oraz jednocześnie jako cześć określonej całości
analiza Wnikliwa ... problemu
analiza Wnikliwa ... wiersza
analiza Wnikliwe drobiazgowe badanie faktów, struktury czegoś
analiza Wykład
analiza Wyszczególnienie cech charakterystycznych
analiza Zastanowienie
analiza Badania ilościowe i jakościowe składu substancji chemicznych
analiza Badanie laboratoryjne krwi
analiza Badanie laboratoryjne
analiza Badanie składu chemicznego substancji
analiza Badanie składu krwi
analiza Badanie składu substancji chemicznej
analiza Badanie składu substancji
analiza Badanie, np. krwi
analiza Badanie, np. składu substancji
analiza Badanie
analiza Antonim syntezy
analiza Dogłębne przemyślenie sprawy
analiza Dokładne rozważenie problemu
analiza Drobiazgowe badanie zjawiska
analiza Interpretacja
analiza Komentarz krytyczny
analiza Komentowanie krytyczne
analiza Krwi, w laboratorium
analiza Krytyka
analiza Laboratoryjna
analiza Laboratoryjne badanie składu, np. krwi
analiza Matematyczna – obejmuje całkowanie
analiza Matematyczna – obejmuje rachunek całkowity i różniczkowy oraz teorię granic, ciągów i funkcji
analiza Matematyka, podstawowy dział
analiza Proces odwrotny do syntezy
analiza Przeciwieństwo syntezy
analiza Reakcja chemiczna
analiza Recenzja
analiza Rozbicie problemu na elementy składowe
analiza Rozbiór na części
analiza Rozbiór na czynniki
analiza Rozbiór
analiza Rozkład na części
analiza Rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron
analiza Rozpatrywanie
analiza Rozpracowywanie problemu, zagadnienia
analiza Roztrząsanie problemu
analiza Studia
analiza Studium, praca badawcza
analiza Szczegółowe badanie dzieła literackiego
analiza Szczegółowy opis i wyjaśnienie zjawiska

Hasło "analiza" posiada 54 definicji.


Inne hasła krzyżówkowe na literę A:

A CAPELLA, A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ, A JAKŻE, A JUŚCI, A LA CARTE, A MNIE JEST SZKODA LATA, a my tańczymy ...” WALCZYK, a posteriori, a priori, A PROPOS, A TERGO, A VISTA, A W GÓRACH JUŻ JESIEŃ, A-DUR, a-terpinen, A'KONTO, AA REM, AACHEN, AAGE NIELS BOHR, AAIUN, aak,

Sprawdź wszystkie hasła na literę A

Oprócz definicji "AAKJAER JEPPE" sprawdź również inne hasła:

zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, wiązać się, okupować, jeździć po głowie, wchodzić na głowę, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, scenariusz, scenopis, partytura, dokładny, dosłowny, drobiazgowy, gruntowny, pedantyczny, precyzyjny, rzetelny, odwzorowany, modły, mecenaska, modelarz, aleksandrow, tatko, kapiący, odciążanie, zawstydzanie, ciuszki,

analiza krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,