związany z religią, duchowością, symboliką religijną, sferą sacrum

sakralny związany z religią, duchowością, symboliką religijną, sferą sacrum.

Inne opisy:

jedno z podstawowych praw fizyki, opisujące siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych
transformator powietrzny wytwarzający wysokie napięcie rzędu milionów woltów
wino produkowane z czerwonych winogron, poddawanych bardzo krótkiej maceracji w skórkach, o procesie fermentacji takim, jak wina białego
zmiana powinowactwa chemicznego białka do cząsteczek (np. enzymów do substratów lub białek przenośnikowych do ich ładunku) przez zmianę struktury przestrzennej
urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej
zdolność reagowania zespołów komórek na bodziec morfogenetyczny, a tym samym występowanie komórek na określona drogę różnicowania
cecha, charakteryzująca jakość i przydatność włókna jako materiału do wytwarzania przędzy
równanie algebraiczne stopnia pierwszego
pieszy szlak turystyczny, który doprowadza turystę do najbardziej charakterystycznych miejsc
pieszy szlak turystyczny, wyznaczający główną trasę danego rejonu
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z religią, duchowością, symboliką religijną, sferą sacrum krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,