związany z organizacją jako instytucją - grupą ludzi o ustalonej strukturze i hierarchii, którzy posiadają wspólne cele i wspólnie je realizują

organizacyjny związany z organizacją jako instytucją - grupą ludzi o ustalonej strukturze i hierarchii, którzy posiadają wspólne cele i wspólnie je realizują.

Inne opisy:

taki, który odbywa się, następuje zgodnie z zasadą nadążania sygnału wielkości wyjściowej za zmianami wielkości wejściowej
taki, który jest związany z walcownictwem (plastyczną przeróbką metali i ich stopów), dotyczy walcownictwa
związany z radioelektryką, dotyczący radioelektryki
taki, który występuje w obrębie zjawisk badanych przez radioelektrykę, jest właściwy dla zjawisk zachodzących w środowisku elektromagnetycznym ograniczonym do zakresu częstotliwości radiowych
związany z akwafortą - techniką
związany z prospektem - frontową elewacją zewnętrznej obudowy organów
zrobiony, pozyskany z kwiatów pelargonii wonnej
brudny, zaniedbany, przeczący zasadom higieny
w anatomii: taki, który związany jest z trąbką słuchową
taki, który związany jest z waltornią
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z organizacją jako instytucją - grupą ludzi o ustalonej strukturze i hierarchii, którzy posiadają wspólne cele i wspólnie je realizują krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,