związany z Gogolem, dotyczący Gogola; jest to niepoprawny ortograficznie zapis tego przymiotnika dzierżawczego

gogolowski związany z Gogolem, dotyczący Gogola; jest to niepoprawny ortograficznie zapis tego przymiotnika dzierżawczego.

Inne opisy:

zgodny z konceptualizmem - nurtem sztuki XX-wiecznej, zasadzającym się na eksponowaniu samego procesu twórczego, wynikający z konceptualizmu, utrzymany w stylu, duchu konceptualizmu
taki, który ma trzy okna
taki, który ma trzy okna, w których się pracuje
taki, który ma jedno okno
taki, który ma jedno okno, w którym się pracuje
o wytworze artystycznym: taki, w którym konsekwentnie wprowadzono jakieś rozwiązanie, jakiś koncept, koncepcję - pomysł, zamysł, ujęcie, założenie; taki, w którym celem jest wcielenie w życie ciekawe
związany z koncepcją - pojęciem, zagadnieniem, ideą
taki, który może się kręcić, skręcać, obracać
związany z nacją, dotyczący nacji
właściwy nacji, obejmujący swoim zasięgiem nację
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z Gogolem, dotyczący Gogola; jest to niepoprawny ortograficznie zapis tego przymiotnika dzierżawczego krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,