związany z agnostycyzmem

agnostyczny związany z agnostycyzmem.

Inne opisy:

pisanie według zasad ortograficznych
zbiór zasad i norm regulujących sposób zapisu słów danego języka za pomocą liter alfabetu lub innych symboli
rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów
swobodna przeróbka tekstu, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału
utwór literacki, celowo w ośmieszajacy sposób naśladujący inne utwory, styl, gatunek literacki itp
nieudolne naśladownictwo
ogólna, zwyczajowa nazwa jaja zdobionego na Wielkanoc różnymi technikami
sposób zapisu pod względem zasad ortograficznych (poprawnościowych)
utwór, zazwyczaj zaangażowany, będący realizacją gatunku - o tej samej nazwie - z pogranicza literatury i publicystyki
utwór literacki łączący w sobie cechy epiki, liryki i dramatu, ośmieszający i piętnujący obyczaje, politykę, stosunki społeczne
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z agnostycyzmem krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,