złożony z mononukleotydu nikotynoamidowego i kwasu adenozynomonofosforowego nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego

dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy złożony z mononukleotydu nikotynoamidowego i kwasu adenozynomonofosforowego nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

Inne opisy:

związany z obiektem - pojęciem informatycznym
taki człowiek, którego można czegoś nauczyć, wyuczać, który jest się w stanie wyuczyć
taki, którego można się wyuczyć, wyuczać, nauczyć, np. wyuczalne zagadnienie
taki, który można modyfikować, zmieniać, np. modyfikowalny system
taki, który można wysuwać, dający się wysuwać
taki, który można sprzedać, który daje się sprzedawać
taki, który daje się pojmować, który można pojąć
związany z heavy metalem - rodzajem muzyki
taki, który można przekroczyć, przejść, np. przekraczalna granica państwa
taki, który przepuszcza parę
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

złożony z mononukleotydu nikotynoamidowego i kwasu adenozynomonofosforowego nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,